Tai Ji

yinyang
Tai Ji, ookwel het “grootse ultieme” genoemd, staat voor alle mogelijke verbanden en verhoudingen tussen de twee energiën “yin” en “yang”, waaruit volgens o.a. het Taoisme alle dingen bestaan. Kenmerken die wij vaak als eerste herkennen voor yin en yang, zijn o.a. vrouwelijk en mannelijk, zacht en hard, donker en licht,…
In de Tai Ji Quan vormen kunnen wij leren om yin en yang te herkennen en om te gaan met de twee energiën binnen onszelf.